La Savonnerie

אשף המתנות

 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ שנות ה-30- לורי

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ שנות ה-30- חנות

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ שנות ה-30- חשמלית

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ תינוק באמבטיה

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ תינוק עם אמא

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ תינוק ישן

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ פרובנס- גשר

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ פרובנס- נוף פרובנס

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ פרובנס- שדות לוונדר

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ ארט דקו- מטוס

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ ארט דקו- ספינה

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ ארט דקו- רכבת

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ כלבים- כלב באמבטיה

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ כלב על כרית

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ כלב עם שלט

  35  לרכישה
 • מבט מהיר

  סבון בקופסת פח מאוירת/ פריז – רקדנית

  35  לרכישה